Radnja

Udruga Crveni leptir

Crveni leptir je Hrvatska udruga za pomoć i podršku oboljelima od lupusa osnovana 2017. godine u želji da pomogne svim oboljelima i informira javnost o ovoj kroničnoj autoimunoj bolesti.

Udruzi smo dali jednostavnu grafičku reprezentaciju koja će im pomoći da postanu prepoznat partner za sve oboljele od lupusa, ali i ozbiljan izgled te tako osigurati prednost u suradnji s ključnim institucijama i donatorima.

Client: Crveni leptir Association / Year: 2018